นายเสาวฤทธิ์   คามกะสก
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 093-3200829
Email : Sarabun_05402202@dla.go.th
 
สตท.ธีรนันท์  เหล่าคนค้า
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 089-7113026 
   ข้อมูลพื้นฐาน

   หน่วยงานเทศบาล
ผู้ชม
วันนี้ 13
เมื่อวาน 514
ทั้งหมด 147,770
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 13
เมื่อวาน 517
ทั้งหมด 194,006
ข่าวกิจกรรม
 

วันที่ 4 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

โครงการสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ ถนนสายหลัก หน้าวัดป่าบ้านมูลนาค โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้มีพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ถุง มอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) และการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโพธิ์ไชย
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมพิธีเปิดงานโครงการไชยวานเกมส์ ประจำปี 2565

ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559

ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
ข่าวประกาศราคากลาง
 

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ศลล.ม.8 (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ศลล.ม.5 (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง คสล.ม.9 (ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง คสล.ม.2 (ประกศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง คสล.ม.7 (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.44-027 สายข้างร้านชัยวารีไปลำห้วยสามหมอ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้ารังกา ตำบลโพธิ์ไชย (ประกาศลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.44-044 แยกคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ไปแยกลาดยางเขื่อน หมู่ที่ 2 (ลงวันที่ 26 มกราคม 2566)

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.44-030 สายข้างวัดป่าไปลาดยาง หมู่ที่ 9 (ลงวันที่ 23 มกราคม 2566)

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.44-044 แยกคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ไปแยกลาดยางเขื่อน หมู่ที่ 2 (ลง ณ วันที่ 12 มกราคม 2566)

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.44-032 สายหลังโรงเรียนเทศบาล-หนองถ่องแมว หมู่ที่ 7 (ลง ณ วันที่ 12 มกราคม 2566)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย รหัสสายทาง ขก.ถ.44-012

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
Page 1 |  2 |  3 |  4 | 
 

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×