รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (4)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (3)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (2)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×