คำถามที่พบบ่อย
 


 • Q: กู้ชีพเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยติดต่อเบอร์ไหนบ้างครับ

  A: โทรศัพท์ : โทร.....1669  หรือ  09-16920966  ครับ

 • Q: ในการบริการส่งผู้ป่วยของกู้ชีพเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รอรับกลับด้วยได้ไหมค่ะ

  A:ได้เป็นบางรายครับ  ในกรณีที่แพทย์ให้รอดูอาการ  ทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ไม่สามารถรอได้ 

 • A: เนื่องจากต้องกลับมารอรับส่งผู้ป่วยรายใหม่ครับ
 • B: การขออนุญาต ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง  ต้องดำเนินการอย่างไร และต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างคะ
 • A: ในการขออนุญาต ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ดำเนินการดังนี้
 
 • A: หากไม่เข้าใจ  สงสัย ติดต่อมาที่  กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  โทร. 043-040021  
 • B: การรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  รับวันที่เท่าไร ของเดือน
 • A: ในการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จะออกให้บริการ ไม่เกิน วันที่  5  ของทุกเดือน  ตามความเหมาะสมวันและเวลาตามที่ผู้บริหารกำหนด
 • A: โดยจะมีหนังสือแจ้ง ให้ผู้นำหมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ก่อนออกให้บริการ ครับ


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×