สารจากนายก

      สารจากนายก ครั้งที่ 2

     
     สารจากนายก ครั้งที่ 1
     เชิญชวนชาวพี่น้องตำบลโพธิ์ไชย ร่วมถวายจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันที่ 12 สิหาคม  2558  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร  ณ  หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย  ในวันที่  12  สิงหาคม  2558   เวลา  08.30  น.  และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร   ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย   ในเวลา  18.00  น.Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×