งานกิจการเทศบาล
 


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2563 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1

ประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พ.ศ. 2562

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2558
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลประจำปี 2557
 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×