ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล


5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ     =   มากที่สุด

4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ     =   มาก

3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ     =   ปานกลาง

2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ     =   น้อย

1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ     =   น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง

N/A ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ  =   ไม่สามารถวัดระดับได้

1. เพศ :
2. อายุ :
3. หน่วยงานที่รับบริการ :
4. เรื่องที่มารับบริการ :
5. ความพึงพอใจ :
6. คำเสนอแนะอื่นๆ :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
 
   
 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×