ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๔๔-๐๑๗ กุดขี้นาค หมู่ที่ ๑๐ - โนนข่า บ้านกุดลอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×