วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง" ณ สระน้ำหนองทุ่มใหญ่ บ้านมูลนาค ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยและผู้นำชุมชนท้องถิ่นตำบลโพธิ์ไชย 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×