เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมดาดคอนกรีตถนนสายหนองถ่องแมว บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×