วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย และประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×