เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ขอประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2566 สามารถพาสัตว์เลี้ยงของท่านไปรับบริการฉีดวัคซีน ตาม วัน - เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×